קהילת משכן מיכאל

לוגו משכן מיכאל.png
Building Exterior

שחרית

8:00 | 8:30 | 9:00

שחרית יום ב' ויום ה':

7:50| 8:20

י מ י ח ו ל

שחרית ר"ח: 

7:45 | 8:20

מנחה:

13:30 | 19:20

ערבית: 

20:10 | 21:45 | 22:15

כניסת שבת: 18:56

פרשת פנחס

מנחה ערב שבת: 19:56

מנין מוקדם: 15:45

שחרית של שבת  6:45 | 8:00 | 6:45

ש ב ת
ז מ נ י

מוצאי שבת:20:00

מנחה בשבת: 1:30 | 17:56

על הפרשה

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

​טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

​טקסט טקסט טקסט טקסט.

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

​טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

​טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

​טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

​טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

מזל טוב

מזל טוב ליוסי וחוה כהן לרגל

ארוסי הבן נעם לרחלי מכפר פינס

מזל טוב ליוסי וחוה כהן לרגל

ארוסי הבן נעם לרחלי מכפר פינס

מזל טוב ליוסי וחוה כהן לרגל

ארוסי הבן נעם לרחלי מכפר פינס

מזל טוב ליוסי וחוה כהן לרגל

ארוסי הבן נעם לרחלי מכפר פינס

הודעה

הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה  

הודעה

הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה  

הודעה

הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה הודעה  

שיעורים קבועים

קישור לזום

הערות

שעה

יום

מרצה

נושא

ZoomLogo_edited.png

 15:00

א

רבנים

כללי

ZoomLogo_edited.png

 15:00

א

רבנים

כללי

ZoomLogo_edited.png

 15:00

א

רבנים

כללי

גבאים והנהלה

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט 

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט 

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט 

  • Facebook

מידע נוסף

טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט טקסט

רב הקהילה

רח' אברבנאל 7 רעננה

054-6789544