מאמרים בתקופת קורונה

הלכות ספירת העמר

א נאמר בתורה) ויקרא כא טו" (וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות
תמימות תהיינה". וקיבלו רבותינו ז"ל, שפירוש "ממחרת השבת" היינו מחרת יום טוב הראשון של
פסח שהוא יום שבתון, ולא שבת בראשית, להוציא מלב הצדוקים שהיו אומרים ממחרת השבת זה
שבת בראשית. לפיכך מצות עשה לספור ספירת העומר החל מליל ט"ז בניסן עד סוף שבעה שבועות.

הלכות ספירת העמר