מנייני רחוב תשפ"א

חי ברעננה.png
lishma_logo_color-2048x1219.png
לוגו-מינהל-קהילה-תרבות-יהודית-654x1024.p

לקראת ראש השנה, אנו מבקשים שתירשמו כאן את מניין הרחוב שלכם ו/או מנייני רחוב אחרים. כך נוכל ליצור קשר ובהמשך לפרסם זמני תפילות ותקיעות שופר בשכונה לרווחת הציבור,  ויוכלו גם הם להיות חלק מאווירת החג המיוחדת השוררת ברחובות רעננה.

אנא העבירו את הקישור כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר מניינים ברחבי העיר.
תודה!