שו"ת קורונה

מנין מרפסות זה טוב?

הפטרה ללא קריאה

קריאת תורה ללא מנין

מעשר למכונתות הנשמה

קפנדריא במנין רחוב

מנין רחוב ליד פחים

פחד לטבול

יחסים בליל הטבילה

אסור לטבול אם נמצאים בבידוד

הכנה לטבילה

לטבול בים

טבילה באמטיה

חציצה בטבילה

קיצור שבעה נקיים

לק בטבילה

טבילה בבידוד

יחסים בבידוד

ספירת 7 נקיים בבידוד

קדיש בבידוד

תפילת מרפסות למי שכבר התפלל