שו"ת קורונה

12.5.20

ע"פ קבלה צריך לברך על ברכת האילנות רק בחודש ניסן . אדם שנוהג כך, אולם עתה בגלל הקורונה שלא יוצא מהבית רק לצורך גדול מאד, האם יעדיף לברך בחודש אייר על ברכת האילנות, שיתכן שבמשך הימים בחודש אייר יהיה מצב יותר טוב ויפסק הקורונה. או שיברך רק בחודש ניסן?

שאלה:

אשכנזים, אייר. ספרדים, ניסן.

הרב שלמה אבינר

תשובה: