שו"ת קורונה

12.5.20

אפשר לברך ברכת הגומל בzoom?

שאלה:

לא.  צריך עשרה אנשים במקום אחד.

הרב שלמה אבינר

תשובה: