שו"ת קורונה

12.5.20

האם יולדת יכולה לברך ברכת הגומל ביחידות?

שאלה:

לא.  תחכה.

הרב שלמה אבינר

תשובה: