שו"ת קורונה

12.5.20

איך יעשה ברכת כהנים במנין מרפסות?

שאלה:

הכהן צריך לעמוד עם הפנים כנגד העם, שו"ע או"ח קעח. ולכן כל הכהנים יעמדו עם פניהם מול יתר המתפללים.

הרב שלמה אבינר

תשובה: