שו"ת קורונה

12.5.20

חולה קורונה שאינו מרגיש טעם המאכל בפיו, האם יברך?

שאלה:

כן. כי זה מזון מזין.

הרב שלמה אבינר

תשובה: