שו"ת קורונה

12.5.20

מותר להוציא ספר תורה מבית הכנסת למקום בו מתפללים?

שאלה:

כן. כמו לחולה או לאדם חשוב. שו"ע או"ח קלה.

הרב שלמה אבינר

תשובה: