שו"ת קורונה

12.5.20

כתוב שהמתעטש מלעלה, סימן יפה לו.  ויש לעיין כעת בגלל הקורונה ,ד' ישמרנו ,שכל אחד שמתעטש זה מדאיג את כולם, האם זה סימן יפה לו?

שאלה:

 סימן טוב, כי לא די להתעטש כדי שיהיה קורונה (ארבע שאלות הראשונות מהג"ר גמליאל הכהן רבינוביץ, מח"ס גם אני אודך).

הרב שלמה אבינר

תשובה: