שו"ת קורונה

12.5.20

המתפלל בבית, ראוי שזה יהיה במקום קבוע?

שאלה:

כן. יש מעלה לקבוע מקום לתפילתו.

הרב שלמה אבינר

תשובה: