שו"ת קורונה

12.5.20

אם לא קוראים בתורה, האם אפשר לקרוא את ההפטרה בברכה?

שאלה:

לא. הפטרה רק טפלה לקריאה ולא עצמאית.

הרב שלמה אבינר

תשובה: