שו"ת קורונה

12.5.20

אם מישהו מפר את ההוראות, יש להודיע למשטרה?

שאלה:

הגר"מ שטרנבוך כתב: "מי שיש לו סימני מחלה וכל שכן שאם ידוע בבירור שחלה במחלה ויוצא להסתובב בין אנשים, מצוה להתרות בו מיד, ואם אינו מקבל התראה, או שאי אפשר להתרות בו, דינו כרודף שחייבים למוסרו לשלטונות, כדי למנוע היזק הרבים, אבל בכל שאר מקרים יש לבדוק כל דבר לגופו של ענין.

הרב שלמה אבינר

תשובה: