שו"ת קורונה

12.5.20

אדם שמצא מסיכה יקרה עם פילטר וכדומה, האם יעשה השבת אבידה או לא, כי יש חשש שיידבק בקורונה, כשנוגע במסיכה שהיה על הפה והאף של אדם כל הזמן, וכן יתכן שאובד המסיכה כבר לא ירצה להשתמש ממילא במסיכה זו והיא הפקר?

שאלה:

כן השבת אבדה. יקח עם כפפות וישים בשקית ניילון.

הרב שלמה אבינר

תשובה: