שו"ת קורונה

12.5.20

האם היושב בבידוד יכול להצטרף לזימון?

שאלה:

כן, אם רואים זה את זה.  (שו"ע או"ח קצה).

הרב שלמה אבינר

תשובה: