שו"ת קורונה

12.5.20

בגלל המצב, לא הספקנו לעשות חנוכת בית.  האם לחכות או לקבוע מזוזה בלי מנין?

שאלה:

לקבוע מיד מזוזה.  א. אין צריך מנין בשביל מזוזה.  ב. אין חובה ולא מנהג קבוע של חנוכת בית, אלא השימוש הראשון, יהיה קדוש, כגון לימוד תורה או אמירת תהילים על ידי איש ואשתו.

הרב שלמה אבינר

תשובה: