שו"ת קורונה

12.5.20

האם חוטי המסכה חוצצים בפני התפילין של ראש?

שאלה:

כן. יש להוריד אותם מהראש.

הרב שלמה אבינר

תשובה: