שו"ת קורונה

12.5.20

האם יש לאמר יזכור גם ביחידות? האם בני הבית שמתפללים איתו ביחד צריכים לצאת מהחדר?

שאלה:

כן. יזכור אינו דבר שבקדושה. ובני ביתו יוצאים מהחדר (וכן פסק הג"ר משה בראנסדארפער).

הרב שלמה אבינר

תשובה: