שו"ת קורונה

12.5.20

כעת שמתפללים במרפסות, האם ביום טוב, מי שאין לו אב או אם, יאמרו "יזכור" במרפסת, ובעצם הילדים מסתובבים גם בבית וגם במרפסת ?

שאלה:

אין בעיה מעיקר הדין.

הרב שלמה אבינר

תשובה: