שו"ת קורונה

12.5.20

בעלי בבידוד מחשש לקורונה, ואני אמורה לטבול הלילה. האם אנחנו חייבים לקיים יחסים בליל הטבילה?

שאלה:

על פי הוראות משרד הבריאות, במקרה של אדם שנמצא בבידוד אסור לקיים יחסים.
מבחינה הלכתית, חשוב להקפיד לשמור על הנחיות שנועדו לוודא שלא תהיה סכנת חיים לאחרים.
בהתאם, ודאי שאינכם חייבים לקיים יחסים, ולמעשה אף אסור לכם לקיים יחסים.
באופן כללי, גם בשיגרה, חשוב לדעת שאם בני הזוג מסכימים שלא לקיים יחסים אין בכך בעיה הלכתית.

יועצות הלכה של נשמת

תשובה: