שו"ת קורונה

12.5.20

האם יש חובה לעמוד בפני תלמיד חכם שמופיע בזום?

שאלה:

לא. אך ראוי.

הרב שלמה אבינר

תשובה: