שו"ת קורונה

12.5.20

אדם שנוסע כל שנה לל"ג בעומר למירון, האם השנה בגלל הקורונה שלא נוסעים,יצטרך התרת נדרים?

שאלה:

לא ,כי התנה לפני ראש השנה ששלש פעמים לא הופכת לנדר.

הרב שלמה אבינר

תשובה: