שו"ת קורונה

12.5.20

מי שמתפלל בבית, רשאי להתפלל בבגדים פשוטים?

שאלה:

אותם בגדים בהם הולך לבית-כנסת, ועומד מול אנשים חשובים. שו"ע או"ח צא ה. מ"ב ס"ק יב-יג.

הרב שלמה אבינר

תשובה: