שו"ת קורונה

12.5.20

אם חנויות ומקומות עבודה נפתחים למה לא לפתוח הישיבות, האם זה לא יותר חשוב?

שאלה:

בישיבות רבות אי אפשר לשמור על מרחק כפי ההוראות, ופיקוח נפש דוחה את הכל.

הרב שלמה אבינר

תשובה: