שו"ת קורונה

12.5.20

האם יש הידור מצוה לארגן מנין מרפסות?

שאלה:

כן. חובה. כי עבור תפילה במנין יש להשתדל, כמו הליכה הלוך וחזור 20 דקות כל כיוון. ד' רוצה שנתפלל במנין, והקשיים הם נסיונות, שיש להתגבר עליהם.

הרב שלמה אבינר

תשובה: