שו"ת קורונה

12.5.20

הקמנו מנין מרפסות וגגות. שכן טוען ששחרית מוקדם מפריעה לילדים הקטנים שלו לישון. השכנים טוענים שהרוב קובע. מי צודק?

שאלה:

הוא צודק. אין זה בית כנסת ,ולא שייך לרוב להחליט. הרוב לא יכול להפריע ,כמו שפסקו גדולי ישראל שאין להתפלל במנין במטוס או ברכבת או באוטובוס, אם זה מפריע לאחרים.

הרב שלמה אבינר

תשובה: