שו"ת קורונה

12.5.20

מנין רחוב מותר, איפה שיש פחי אשפה?

שאלה:

כן. אם אין ריח רע מורגש

הרב שלמה אבינר

תשובה: