שו"ת קורונה

12.5.20

עתה בגלל הקורונה, לובשים מסכות על הפנים כשהולכים ברחוב, האם יש ענין שתהיה לאדם מסכה מיוחדת לכבוד שבת?

שאלה:

לא, כי אינו לובש לשם כבוד. ע' פסקי תשובות סי' רסב הערה 33

הרב שלמה אבינר

תשובה: