שו"ת קורונה

12.5.20

ניתן ליתן מעשר כספים לקניית מכונות הנשמה?

שאלה:

כן. הנצרכים להן מוגדרים כעניים ,כלומר החסרים את החיוני

הרב שלמה אבינר

תשובה: