שו"ת קורונה

12.5.20

איך לקיים ניחום אבלים?

שאלה:

בטלפון או בדואר אלקטורני.

הרב שלמה אבינר

תשובה: