שו"ת קורונה

12.5.20

 האם הנמצא בבידוד, יוצא ידי חובה בהדלקת נרות שבת בבית?

שאלה:

כן.  זו מצוה על הבית ולא על כל אחד, לכן לא חייב להדליק בחדרו.

הרב שלמה אבינר

תשובה: