שו"ת קורונה

12.5.20

אם התפללו במרפסות יותר משלושים יום, האם מקבלת המרפסת קדושת בית הכנסת?

שאלה:

לא. זה זמני.

הרב שלמה אבינר

תשובה: