שו"ת קורונה

12.5.20

אני "חיוב" לאמירת קדיש (בתוך שנת האבל על אבי), אך נמצא כעת בבידוד ללא יכולת למניין. מה עושים

שאלה:

לא אומרים כי "אונס רחמנא פטריה" (כלל האומר כי במצב של אונס, קרי חוסר יכולת לקיים מצווה, ה' פוטר את האנוס). אם יש לך אח שמתפלל במניין מותר על פי התקנות, הוא יוכל להגיד גם בשבילך.

בנוסף, ניתן להצטרף לתפילות המשודרות ברדיו. אמנם אי אפשר לקיים מניין על ידי אנשים המחוברים ברדיו, וידיאו ואפילו בקבוצה מקוונת, אבל אני חושב שאם יש מניין ממש במקום אחר (למשל, בתחנת רדיו או דרך מצלמות הכותל), ואתה מצטרף בשמיעה או בראייה בווידאו – בזמן אמת שבו מתקיים אחד המניינים - אתה יכול לומר את הקדיש במקום שאתה נמצא, והעונים שם עונים גם על קדיש שלך.

במציאות שלנו, אני חושב שזה אפשרי ומותר (משיב: הרב שמואל שפירא, רבה של כוכב יאיר).

הרב שמואל שפירא

תשובה: