שו"ת קורונה

12.5.20

האם יוצאים ידי חובת קידוש בחדר בידוד?

שאלה:

 כן.  אם שומעים, ומתכוונים לצאת ולהוציא, גם אם אין רואים.

הרב שלמה אבינר

תשובה: