שו"ת קורונה

12.5.20

כיון שאסור לעשות קיצור דרך בבית כנסת, ועתה הגינה מולו הפכה לבית הכנסת, האם אסור לעשות קפנדריא דרכה?

שאלה:

מותר, כי זה עראי.

הרב שלמה אבינר

תשובה: