שו"ת קורונה

12.5.20

אם אני לבד, האם יש ענין לקרוא בחומש בלי ברכה שבת שני וחמישי. וכן הפטרה?

שאלה:

אין חובה אך יש ענין. וכמובן חייבים בשנים מקרא ואחד תרגום.

הרב שלמה אבינר

תשובה: