שו"ת קורונה

12.5.20

אדם שיושב בביתו, וכבר התפלל, וכעת בגלל הקורונה שיש הרבה מנינים במרפסות ושומע שמתפללים ואומרים חזרת הש"ץ וקדושה, האם צריך לעזוב עסקיו ולימודיו ולהקשיב בחלון כדי לענות קדושה ואמנים ואיש"ר ?

שאלה:

אינו חייב, אך יכול, כמו בריבוי מנינים בכותל.

הרב שלמה אבינר

תשובה: