קהילת אוהל ארי 

ohel%20ari%20logo_edited.png
Ohel Ari.PNG

18:47

כניסת שבת:

פרשת פנחס

18:47

18:47

כניסת שבת:

צאת שבת:

15:45* | 19:56

מנחה וקבלת שבת: 

6:45 | 8:00 | 6:45**

שחרית של שבת

1:30 | 17:56

מנחה בשבת:

ש ב ת
ז מ נ י

20:00

מוצאי שבת

 שחרית - ימים ב' ה' 

זמני תפילות

13:30 | 19:20

שחרית:

י מ י ח ו ל

מנחה:

13:30 | 19:20

ערבית: 

20:10 | 21:45 | 22:15

 שחרית - ימים ב' ה'